TAKBYTEN FÖRETAG

TAKBYTEN FÖRETAG

Vi arbetar mot bostadsrättsföreningar, företag och erbjuder serviceavtal. Våra takläggare är utbildade i mobila plattformar och skylifts med ställningsutbildning på över 9 meter. Genom lokala samarbeten har vi tillgång till kranbilar för höga och tunga lyft.

TOTALENTREPRENAD

Vi erbjuder totalentreprenad vid takbyten och tillhandahåller egna byggställningar och containers för rivningsmaterial. 

Vi jobbar med alla typer av försäkrings- och skadeärenden!