Bygga hus med ByggSimon – steg för steg

Att bygga sitt eget hus är något som många drömmer om.
Genom att bygga på egen hand har du möjlighet att utforma huset precis efter dina önskemål.
I denna steg för steg-guide får du vägledningen du behöver för att ro projektet i hamn.

1 ) UTGÅ FRÅN DIN TOMT

Vilken tomt du har kommer att vara avgörande för hur du kan bygga ditt hus och vilken placering som blir bäst. Därför är det en god idé att alltid utgå från denna, även om du redan har en klar och tydlig bild av hur du vill att huset ska se ut. Beroende på vilken detaljplan ditt hus omfattas av kan förutsättningarna se olika ut. Höjden och storleken på huset är några faktorer som avgör din byggrätt. För att du ska kunna ansöka om ett bygglov är det inte ovanligt att du måste ha tillgång till en nybyggnadskarta. I denna karta finns de absolut flesta detaljer du kan behöva.

2 ) DESIGNA DRÖMHUSET

Den roligaste biten är naturligtvis att designa det egna huset. Innan du drar igång behöver du fundera på om du vill bygga med lösvirke eller om du vill satsa på ett nyckelfärdigt hus. Om du inte redan har en klar och tydlig bild av hur du vill att huset ska se ut, kan du med fördel använda dig av tidningar och bloggar för inspiration. Att bygga ett hus från grunden är svårt och kräver mycket erfarenhet och kompetens. Besitter du detta är det fullt möjligt, annars rekommenderas att ta kontakt med en byggfirma eller husleverantör.

3 ) ANSÖK OM BYGGLOV

Alla människor som vill bygga sitt eget hus behöver ha ett bygglov. Det är till kommunen man ska vända sig och att få ett bygglov beviljat kan dra ut på tiden. Se därför till att vara ute i så god tid som möjligt. När handläggningstiden är klar kommer du att få ett beslut om ditt bygglov. Innan bygglovet kan bli juridiskt bindande ska alla berörda parter informeras. Det inkluderar bland annat dina grannar och sakägare i området. Bygglovet gäller i fem år om det har blivit beviljat, förutsatt att husbygget påbörjas inom maximalt två år.

4 ) FINANSIERA DITT HUSBYGGE

Att bygga ett hus är ett projekt som kostar en hel del pengar. Efter din kontakt med byggfirman eller husleverantören har du antagligen fått ett ungefärligt kostnadsförslag, men hur ska du finansiera detta? Det vanligaste är att man vänder sig till banken och ansöker om ett lån. Se till att du har ritningar, offert och produktionskostnadskalkyler redo, eftersom det är dessa underlag som banken grundar sitt beslut på. Att ansöka om ett lån för att bygga ett hus är sällan lika enkelt som att ansöka om ett privatlån. Eftersom lånebeloppet kommer att vara högre kommer det också att krävas mer av dig som låntagare. Utöver alla de dokument, detaljer och kalkyler som banken är i behov av, behöver du även säkerställa att du har en god kreditvärdighet. Ett bra sätt att höja kreditvärdigheten är att ansöka om lånet med en medsökande.

5.) FOKUS PÅ ARBETE MED MARK OCH GRUND

Äntligen dags att börja bygga! Har du valt att använda dig av en byggfirma med totalentreprenad behöver du inte oroa dig för någon del av bygget, utan kan lugnt luta dig tillbaka. I annat fall är det nu som grunden för huset kommer att läggas. Vilka förutsättningar du har varierar beroende på om det är en ny tomtmark eller en redan befintlig. Vid grundarbete på ny tomtmark skalar man vanligtvis av skogsmarksytan, innan man sätter kantelement och form på plats. Det är också under denna del av processen som avlopp, värmeledningar och vattenledningar sätts på plats. Här behöver du anlita en professionell VVS-montör. Det finns många VVS-arbeten som du får utföra på egen hand, t.ex. om du vill sänka dina kostnader, men just när det gäller nya rördragningar behöver detta utföras av en kunnig och certifierad person.

6 ) DAGS ATT RESA STOMMEN

Efter ett grundläggande markarbete gjuts en betongplatta. Det är betongplattan som blir grunden på ditt hus. För att få upp väggarna behöver en syll fästas, vilket även gäller för mellanbjälklag. Bygger man med lösvirke kommer nu takstolarna att sättas på plats och huset görs tätt genom att väderskydda. Även i samband med nyckelfärdiga hus behöver stommontering av tak och väggar ske. Arbetet kräver vanligtvis några dagar.

7 ) ISOLERING, VÄRME OCH INVÄNDIGT ARBETE

I detta steg är det dags att påbörja det invändiga arbetet med huset. Det är nu som isoleringen av ytterväggarna sker, och även här som man kommer igång med el och värme i huset. Värmen är en mycket viktig del för att betongplattan ska kunna torka ut riktigt ordentligt. Eftersom elen troligtvis inte är dragen ännu är det vanligt förekommande med en tillfällig värmepanna som kopplas in i värmesystemet. När betongplattan är kontrollerad och helt fri från fukt tar snickeriarbetet över. Detta inkluderar bland annat VVS och el, men även invändig målning, kakel och sättning av klinkers.

8 ) UTVÄNDIGT ARBETE FÄRDIGSTÄLLS

Det är inte ovanligt att det invändiga arbetet och det utvändiga arbetet sker samtidigt. Under tiden som betongplattan torkar och el och VVS läggs på plats så färdigställs fönster, tak och foder och knutbrädor. På så sätt effektiviseras arbetsprocessen och husets utsida och insida blir klara snabbare. Det är också här som man påbörjar och slutför fasaden. Beroende på vilken typ av fasad och material du har valt kan processen ta olika lång tid.

9 ) DEN SISTA TOUCHEN

Huset har nu fått sig en mycket stadig och ordentlig grund. Fönster och väggar är på plats, avloppsledningar är dragna och det är dags att färdigställa det absolut sista. Under denna del av processen utför man bland annat målning och tapetsering. Taklister och andra lister sätts på plats och montering av golvsocklar äger rum. En elektriker ser till att du får vägguttag och strömbrytare där du önskar, medan rörmokaren installerar kranar, toalettstol och badkar/dusch. Huset har börjat att ta sin form och snart är ni redo att flytta in. Att komma fram till detta steg tar vanligtvis mellan 6-9 månader.

10 ) SLUTBESIKTNING SKER

Slutbesiktningen är en mycket stor och spännande högtid för alla inblandade parter. Det är nu som en opartisk besiktningsman ska kontrollera att alla delar av bygget är utfört på ett korrekt och fackmannamässigt sätt, utifrån alla rådande branschregler. När besiktningen är godkänd är det viktigt att teckna en villaförsäkring så snart som möjligt. Försäkringen är ett mycket bra stöd och säkerställer hjälp vid eventuella fel och problem. Försäkringen är också ett mycket bra skydd vid t.ex. brand, inbrott eller annat som kan ske i hemmet.

11 ) ÄNTLIGEN INFLYTTNING!

Under många månader har du säkerligen gått och bara väntat på att huset ska bli klart. Kanske har du under denna tid köpt en hel del ny inredning, planerat var och vad du ska odla i trädgården eller längtat till alla trevliga middagar på din alldeles egen tomt. Efter slutbesiktningen är huset helt klart och redo för dig att flytta in i. Det förutsätter naturligtvis att besiktningen gick som planerat och att allt är klart och godkänt. Nu kan du börja inreda ditt hem med textilier, färger, dekorationer och möbler precis som du själv önskar och påbörja din nya vardag i ditt nya hem.

Vi jobbar med alla typer av försäkrings- och skadeärenden!