TILLBYGGNADER OCH OMBYGGNATIONER

TILLBYGGNADER OCH OMBYGGNATIONER

Vi arbetar mot bostadsrättsföreningar, företag och erbjuder serviceavtal. Våra takläggare är utbildade i mobila plattformar och skylifts med ställningsutbildning på över 9 meter. Genom lokala samarbeten har vi tillgång till kranbilar för höga och tunga lyft.

Vi hjälper er genom hela byggprocessen och håller utsatt tidsplan. Vi värnar om säkerheten och har de utbildningar och certifieringar som behövs för att kunna utföra en tillbyggnation på ett säkert sätt.

Vi jobbar med alla typer av försäkrings- och skadeärenden!